ความจริงแท้ของชีวิต

กรกฎาคม 31, 2014
คติและนิทานคุณธรรม

ความจริงแท้ของชีวิต   ด.ร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา คุณค่าความเป็นมนุษย์5ประการ  (พื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์) 1. ความรักความเมตตา 2. ความประพฤติชอบ 3. ความสงบสุข 4.ความจริง 5.อหิงสา(การไม่เบียดเบียน) http://www.youtube.com/watch?v=tJzNIq0wezw   70 total views, 1 views today

70 total views, 1 views today

มิติการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักสวัสดิการสังคมรุ่นใหม่อาจารย์

มิติการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักสวัสดิการสังคมรุ่นใหม่อาจารย์
กรกฎาคม 24, 2014
บำเพ็ญประโยชน์

จิตสาธารณะ: มิติการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักสวัสดิการสังคมรุ่นใหม่อาจารย์ ดร.อารีนา เลิศแสนพร บทนำ …Read Me

86 total views, 5 views today

เทคนิคคิดเลขเร็ว

เทคนิคคิดเลขเร็ว
กรกฎาคม 8, 2014
อื่นๆ

เทคนิคคิดเลขเร็ว http://www.clickforclever.com/ 139 total views, no …Read Me

139 total views, no views today

ธรรมชาติความรัก

ธรรมชาติความรัก
มิถุนายน 25, 2014
คติและนิทานคุณธรรม

เรื่องธรรมชาติความรัก ************************************                 เรื่องแรก    ฉันมีคนที่รู้จักสองคน …Read Me

81 total views, no views today

หยุดก่อน อย่าเพิ่งรีบกินมาร์ชมาลโลว์

หยุดก่อน อย่าเพิ่งรีบกินมาร์ชมาลโลว์
มิถุนายน 25, 2014
คติและนิทานคุณธรรม

เรื่อง หยุดก่อน! อย่าเพิ่งรีบกินมาร์ชมาลโลว์ ***************************************************** “ คุณคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในชีวิตต่างกันที่ตรงไหน” …Read Me

82 total views, no views today

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.
มิถุนายน 18, 2014
อื่นๆ

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ …Read Me

103 total views, no views today

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน64ปีกศ.2557

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน64ปีกศ.2557
มิถุนายน 15, 2014
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 …Read Me

312 total views, 1 views today

วันสถาปนาคณะลูกเสือ1กรกฎาคม

วันสถาปนาคณะลูกเสือ1กรกฎาคม
มิถุนายน 12, 2014
อื่นๆ

1ก.ค.วันสถาปนาคณะลูกเสือ   146 total views, 1 views …Read Me

146 total views, 1 views today

วันสุนทรภู่26 มิถุนายน

วันสุนทรภู่26 มิถุนายน
มิถุนายน 5, 2014
วันสำคัญต่างๆ

วันสุนทรภู่        ถ้าเอ่ยชื่อ …Read Me

2,574 total views, no views today

วิธีจัดงานการพิธีไหว้ครู

วิธีจัดงานการพิธีไหว้ครู
มิถุนายน 4, 2014
วันสำคัญต่างๆ

วิธีจัดงานการพิธีไหว้ครู สถานที่  โต๊ะหมู่บูชา โดยตั้งไว้ที่สูงบนเวทีชิดด้านหลัง ข้างหน้ามีกระถางดอกไม้และธูปเทียน …Read Me

1,796 total views, 2 views today

พิธีไหว้ครูต้นเดือนมิถุนายน

พิธีไหว้ครูต้นเดือนมิถุนายน
มิถุนายน 4, 2014
เสียงตามสาย

รายการเสียงตามสายจาก….กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องพิธีไหว้ครู ————————————————————  “ ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้   …Read Me

440 total views, 1 views today

รายงานผลโครงการ

รายงานผลโครงการ
มิถุนายน 3, 2014
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายงานผลโครงการ เบื้องต้นจะกล่าวถึงรายละเอียด รูปเล่มเป็นรายงานดังนี้ ปกนอก ,รองปก, …Read Me

357 total views, no views today

จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ

จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ
พฤษภาคม 31, 2014
อื่นๆ

จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ (PublicConsciousness) ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของจิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะว่า …Read Me

81 total views, no views today