มิติการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักสวัสดิการสังคมรุ่นใหม่อาจารย์

กรกฎาคม 24, 2014
บำเพ็ญประโยชน์

จิตสาธารณะ: มิติการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักสวัสดิการสังคมรุ่นใหม่อาจารย์ ดร.อารีนา เลิศแสนพร บทนำ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอเรื่อง การปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้นักสวัสดิการสังคมรุ่นใหม่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะพลวัตร และกระแสการพัฒนายุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุในปัจจุบัน เป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมโดยทั่วไป มีค่านิยมที่ให้ความสำคัญ ในการแสวงหาเงินทอง แสวงหาอำนาจ บารมีมากกว่าที่จะให้ความสำคัญทางด้านจิตใจ สังคมในปัจจุบันจึงกลับเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ปัญหาต่าง ๆ มีมากมาย การปลูกฝังความสำนึก ให้กับบุคคล เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จึงควรบังเกิดขึ้นในสังคม ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบัน จึงมีการกล่าวถึงคำว่า จิตสาธารณะมากขึ้น เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะมากกว่าตนเอง นั่นหมายถึงว่า ทุกคนต้อง มีการให้ มากกว่า การรับ เพราะสิ่งเหล่านี้ ถ้าสามารถปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก สังคมย่อมได้รับแต่ความสุขอย่างแน่นอน คำว่า จิตสาธารณะ จึงมีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยส่วนร่วมการปลูกฝังความสำนึกกับบุคคลต่าง ๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะจะเป็นการสร้างคุณธรรม …Read Me

No views yet

เทคนิคคิดเลขเร็ว

เทคนิคคิดเลขเร็ว
กรกฎาคม 8, 2014
อื่นๆ

เทคนิคคิดเลขเร็ว http://www.clickforclever.com/ 46 total views, no …Read Me

46 total views, no views today

ธรรมชาติความรัก

ธรรมชาติความรัก
มิถุนายน 25, 2014
คติและนิทานคุณธรรม

เรื่องธรรมชาติความรัก ************************************                 เรื่องแรก    ฉันมีคนที่รู้จักสองคน …Read Me

38 total views, no views today

หยุดก่อน อย่าเพิ่งรีบกินมาร์ชมาลโลว์

หยุดก่อน อย่าเพิ่งรีบกินมาร์ชมาลโลว์
มิถุนายน 25, 2014
คติและนิทานคุณธรรม

เรื่อง หยุดก่อน! อย่าเพิ่งรีบกินมาร์ชมาลโลว์ ***************************************************** “ คุณคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในชีวิตต่างกันที่ตรงไหน” …Read Me

33 total views, no views today

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.
มิถุนายน 18, 2014
อื่นๆ

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ …Read Me

71 total views, no views today

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน64ปีกศ.2557

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน64ปีกศ.2557
มิถุนายน 15, 2014
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 …Read Me

206 total views, no views today

วันสถาปนาคณะลูกเสือ1กรกฎาคม

วันสถาปนาคณะลูกเสือ1กรกฎาคม
มิถุนายน 12, 2014
อื่นๆ

1ก.ค.วันสถาปนาคณะลูกเสือ   101 total views, no …Read Me

101 total views, no views today

วันสุนทรภู่26 มิถุนายน

วันสุนทรภู่26 มิถุนายน
มิถุนายน 5, 2014
วันสำคัญต่างๆ

วันสุนทรภู่        ถ้าเอ่ยชื่อ …Read Me

2,493 total views, no views today

วิธีจัดงานการพิธีไหว้ครู

วิธีจัดงานการพิธีไหว้ครู
มิถุนายน 4, 2014
วันสำคัญต่างๆ

วิธีจัดงานการพิธีไหว้ครู สถานที่  โต๊ะหมู่บูชา โดยตั้งไว้ที่สูงบนเวทีชิดด้านหลัง ข้างหน้ามีกระถางดอกไม้และธูปเทียน …Read Me

1,568 total views, no views today

พิธีไหว้ครูต้นเดือนมิถุนายน

พิธีไหว้ครูต้นเดือนมิถุนายน
มิถุนายน 4, 2014
เสียงตามสาย

รายการเสียงตามสายจาก….กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องพิธีไหว้ครู ————————————————————  “ ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้   …Read Me

385 total views, no views today

รายงานผลโครงการ

รายงานผลโครงการ
มิถุนายน 3, 2014
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายงานผลโครงการ เบื้องต้นจะกล่าวถึงรายละเอียด รูปเล่มเป็นรายงานดังนี้ ปกนอก ,รองปก, …Read Me

158 total views, no views today

ตัวชี้วัด/เกณฑ์กิจกรรมลูกเสือ

ตัวชี้วัด/เกณฑ์กิจกรรมลูกเสือ
มกราคม 11, 2014
กิจกรรมลูกเสือ

ตัวชี้วัด/เกณฑ์กิจกรรมลูกเสือ 1. บุคลากรลูกเสือได้รับการพัฒนา และเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมฝึกอบรม 80% …Read Me

89 total views, no views today

Read Skill

Read Skill
มกราคม 6, 2014
อื่นๆ

การพัฒนาทักษะและนิสัยรักการอ่านที่ดี การอ่านคืออะไร ทำไมการอ่านจึงสำคัญ และอะไรจะเป็นสิ่งที่ช่วยปรับปรุง เพิ่มทักษะการอ่าน …Read Me

32 total views, no views today