จิตสร้างสุข

ความสุขของคนตัวเล็กๆ ภาพจาก : www.manager.co.th 228 total views, no views today

228 total views, no views today

ชีวิตแต่ละวัน ดุจว่ามันเป็นวันสุดท้าย

ชีวิตแต่ละวัน ดุจว่ามันเป็นวันสุดท้าย

เมื่อผมอายุได้ 17 ปี ผมได้อ่านประโยคที่กล่าวไว้ว่า ” ถ้าหากคุณใช้ชีวิตแต่ละวัน …Read Me

25 total views, no views today

จิต

จิต

พลังจิต บัดนี้ เราจะดูเราตาย ย้อนคืนหลังในยุควัดป่าบ้านหนองผือที่อยู่กับหลวงปู่มั่นนั้น ในตอนที่ข้าพเจ้าป่วย …Read Me

42 total views, no views today

กระบวนทางปัญญา

กระบวนทางปัญญา

กระบวนทางปัญญา โดย… ศ.นพ.ประเวศ วะสี ๑.ฝึกสังเกต …Read Me

44 total views, no views today

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนสุจริต เป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” …Read Me

120 total views, 1 views today

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมาตรฐานสากล   50 total views, no …Read Me

50 total views, no views today

สิ่งที่น่าเบื่อในหลักสูตรการศึกษา

สิ่งที่น่าเบื่อในหลักสูตรการศึกษา

สิ่งที่น่าเบื่อในหลักสูตรการศึกษา 1.เวลาเรียนมากเกินไป   ใช้กันวันละ 7 ชั่วโมง …Read Me

314 total views, 1 views today

หน้าที่พลเมือง

หน้าที่พลเมือง

หน้าที่พลเมือง กลับไปอ่านดูหนังสือเก่าๆ…….   วิชาหน้าที่พลเมืองหายไปไหน….ใครทำหายไป….ใครรับผิดชอบ  ไม่ต้องไปค้นกันหรอก …Read Me

735 total views, 3 views today

ค่านิยมของคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง

ค่านิยมของคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง

คสช.พื้นค่านิยมพื้นฐาน12ประการ  ให้เป็นค่านิยมของคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง  แล้วค่านิยมพื้นฐาน 12 …Read Me

294 total views, 6 views today

มีน้ำใจ

มีน้ำใจ

มีน้ำใจ มีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อน …Read Me

96 total views, no views today

สามัคคี

สามัคคี

สามัคคี สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน …Read Me

77 total views, no views today

สะอาด

สะอาด

สะอาด  สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ …Read Me

73 total views, no views today

สุภาพ

สุภาพ

สุภาพ  สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน …Read Me

76 total views, no views today