การเดินสวนสนาม

มิถุนายน 1, 2013

การเดินสวนสนาม

การเดินสวนสนาม เป็นระเบียบแถวอย่างหนึ่งที่ใช้ในพิธีการที่สำคัญของกิจการลูกเสือ เป็นการรวมลูกเสือจำนวนมากเพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันปิยมหาราช หรือการเดินสวนสนามเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น บางครั้งอาจเป็นการเดินสวนสนามเพื่อฝึกความพร้อมเพรียง ความแข็งแรงของลูกเสือ ซึ่งเป็นการฝึกให้ลูกเสือรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนในการปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่คณะ

1 . การจัดแถวสวนสนาม

การจัดลูกเสือเป็นแถวสวนสนามอาจจัดได้เป็นหมู่แถวตอนหรือหมู่แถวหน้ากระดานโดยมีรูปแบบการจัดดังนี้

1. ถ้าลูกเสือทั้งจังหวัดรวมกันสวนสนามให้จัดแถวเดินเป็นอำเภอ ๆ ไปเว้นระยะต่อระหว่างอำเภอ 20 ก้าว ผู้อำนวยการลูกเสือหรือผู้แทนเป็นผู้บอกแถวสวนสนามของอำเภอ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหรือผู้แทนเป็นผู้บอกแถวสวนสนามจังหวัด

2. การเดินสวนสนามให้เว้นระยะต่อดังนี้

1.1 ระยะต่อระหว่างกอง 20 ก้าว

1.2 ระยะต่อระหว่างลูกเสืออำเภอ 20 ก้าว

1.3 ระยะต่อระหว่างลูกเสือจังหวัด 30 ก้าว

หมายเหตุ 1) ระยะต่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานที่ และภูมิประเทศ

2) ธงลูกเสือจังหวัด ถ้าเชิญมาให้เชิญมาประจำแท่นรับการเคารพ (ด้านหน้าซ้ายมือของประธาน) ห้ามใช้แสดงความเคารพผู้เป็นประธานเด็ดขาด (นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียว)

2. การเดิน – สวนสนาม

เมื่อจัดแถวพร้อมแล้ว ผู้บังคับขบวนสวนสนามจะบอก “แบก – อาวุธ” และ “ซอยเท้า” แถวลูกเสือจะซอยเท้าจัดแถวรออยู่

ให้แตรวงและแตรเดี่ยวออกเดิน จนถึงกองลูกเสือที่อยู่หน้าสุด

ผู้บังคับขบวนสวนสนามบอก “หน้า – เดิน” ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือทั้งหมดออกเดินตามระยะที่จัดไว้

3. ท่าเดินสวนสนาม

เมื่อผู้กำกับบอก “สวนสนาม หน้า – เดิน” ให้ลูกเสือเตะเท้าซ้ายออกไปก่อนอย่างแข็งแรง ขาตึงปลายเท้างุ้มยกส้นเท้าสูงจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ

ขณะเตะเท้า ให้แกว่งแขนตรงข้ามกับเท้าไปข้างหน้าตัดกับลำตัว ให้ฝ่ามือผ่านประมาณกึ่งกลางลำตัวเสมอแนวเข็มขัด ห่างเข็มขัดประมาณ 1 ฝ่ามือ แบมือนิ้วชิดติดกันตามธรรมชาติ และแกว่งแขนเลยเฉียงไปทางด้านหลังพองาม งอศอกเล็กน้อย

เมื่อวางเท้าเต็มฝ่าเท้าและก้าวเท้าต่อไป ขณะวางเท้าก้าวไปข้างหน้า ให้โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วตบฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง ยึดตัวตรงองอาจ

เตะเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้น ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2-3 ทำสลับเท้าซ้ายและขวาเมื่อต้องการเปลี่ยนท่าเดินสวนสนามเป็นเดินปกติให้ใช้คำบอกว่า “เดินตามปกติ”

4. การทำความเคารพขณะเดินสวนสนาม

การจัดสถานที่บริเวณสวนสนาม ด้านหน้าผู้เป็นประธานในพิธีหรือผู้รับการเคารพจะมีธงปักเป็นเครื่องหมาย 3 ธง คือ

ธงที่ 1 (ธงสีเหลือง) ปักห่างจากจุดทำความเคารพ 20 ก้าว

ธงที่ 2 (ธงสีเขียว) ปักห่างผู้รับการเคารพ 10 ก้าว

ธงที่ 3 (ธงสีแดง) อยู่ถัดผู้รับการเคารพไปอีก 10 ก้าว

การทำความเคารพในขณะเดินสวนสนาม จะปฏิบัติดังนี้

เมื่อคนทางขวาของแถวแรกเดินถึงธงแรก ผู้บอกแถวบอก “ระวัง” ลูกเสือตบเท้าเดินแข็งแรงและอยู่ในระเบียบอย่างดีที่สุด

เมื่อใกล้ธงที่ 2 ให้ผู้บอกแถวบอกว่า “แลขวา – ทำ” ผู้บอกทำวันทยหัตถ์สะบัดหน้าแลขวา ตาจับผู้รับทำความเคารพ ส่วนลูกเสือสะบัดหน้าแลขวา ตาจับผู้รับการเคารพ มือไม่แกว่ง คนขวาสุดของแต่ละตับแลตรงรักษาแถวให้ตรงไว้

เมื่อพ้นธงที่ 3 สะบัดหน้าแลตรง เลิกทำความเคารพมือลงและแกว่งแขนตามปกติ

เมื่อธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ่านมากับขบวนลูกเสือสวนสนามให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนที่อยู่ตรวจพลสวนสนามแสดงความเคารพ

 

หนังสืออ้างอิง

- คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , สำนักงาน , คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว . พ.ศ. 2539

 

2,165 total views, 2 views today

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.