คำกล่าวรายงาน

มิถุนายน 28, 2013

คำกล่าวรายงาน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

โรงเรียนลองวิทยา    อำเภอลอง    จังหวัดแพร่

——————-————————————

        เนื่องด้วยในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ     เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖   ทรงจัดตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๔๕๔    ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก    ที่มีกิจการลูกเสือรองมาจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา     กิจการลูกเสือจึงเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก   เป็นสื่อผูกไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ     ผูกสัมพันธ์กันได้ไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น     ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกัน

การจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ฯ   พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

กลุ่มลูกเสือโรงเรียนลองวิทยา    จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือขึ้น   โดยมีลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมกิจกรรมดังนี้

กลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนลองวิทยา    จำนวน ๓ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑  จำนวน ๔ กอง   ลูกเสือจำนวน        ๑๑๒    คน

กลุ่มที่ ๒ จำนวน  ๔ กอง   ลูกเสือจำนวน        ๑๒๕    คน

กลุ่มที่ ๓ จำนวน  ๔ กอง   ลูกเสือจำนวน        ๑๔๘    คน

รวมทั้งสิ้น     จำนวน ๓๘๕      คน

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ                  จำนวน  ๓๕      คน

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานได้   เป็นสักขีพยานถวายความจงรักภักดี ทบทวนคำปฏิญาณ  กล่าวให้โอวาทและสวนสนามของกลุ่มลูกเสือโรงเรียนลองวิทยาในลำดับต่อไป     ขอกราบเรียนเชิญ

คำกล่าวประธาน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

โรงเรียนลองวิทยา    อำเภอลอง    จังหวัดแพร่

——————————————————–

 สวัสดีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   พี่น้องลูกเสือและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

วันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ     เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖   ทรงจัดกองลูกเสือกองแรกขึ้น  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๔๕๔         ตามที่กล่าวมา  การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   เพื่อน้อมรำลึกผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามที่พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ   ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวง  ให้ฝังแน่นในกระแสเลือดของเยาวชนไทยทุกคน

การที่พวกเราได้มาชุมนุมพร้อมกันที่นี้  เพื่อจัดกิจกรรม  “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”      โดยให้ลูกเสือได้ถวายความจงรักภักดี กล่าวทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง     นับว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์กตเวทิตาถือว่าเป็นการบูชาอันสูงสุด  แห่งธรรมประการหนึ่ง    แต่เหนืออื่นใดคือขอให้ลูกเสือได้  ดูแลตนเองปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท   ยึดมั่นในกฎ  ระเบียบ วินัย และคำปฏิญาณลูกเสือโดยเคร่งครัด

4,231 total views, 1 views today

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.