วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา24พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา ในปี2556 ตรงกับวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม  2665 ในปีนี้นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ 2,600 พุทธศตวรรษ หรือ 2,600 ปี แห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา ความหมายของ วันวิสาขบูชา คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 การกำหนด วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจกำหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วยประเทศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจากประเทศไทย ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศนั้นๆ [...]

229 total views, 1 views today

การสมัครชุมนุม

*** ขั้นตอนการสมัครชุมนุม    วันที่ 15  พฤษภาคม 2556 1. ประกาศแจ้งที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมเปิดชุมนุม (ใบแจ้งเปิดชุมนุม ชน.1) 2. รายชื่อชุมนุมที่เปิดในปีการศึกษา 1/2556 4. นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม 5. รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนชุมนุมแล้ว 6. รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม 7. ครูที่ปรึกษาและนักเรียนดำเนินการกิจกรรมชุมนุม 8. ประเมินผลกิจกรรมชุมนุม 9. แบบสรุปผลกิจกรรมชุมนุม หมายเหตุ   สำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม ดาวน์โหลดเอกสาร แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 341 total views, 2 views today

341 total views, 2 views today

scout3

เทคนิคการแสดงรหัสลูกเสือ

เทคนิคการแสดงรหัสลูกเสือ เพิ่มเติม…..เทคนิคการแสดงรหัสของลูกเสือ การแสดงรหัสลูกเสืออาจจะแสดงเป็นขั้นตอนให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย  (สอนแบบปิดจังหวะ และใช้คำสั่งต่อไป  - สอนเปิดจังหวะเมื่อเห็นว่าลูกเสือทำถูกต้องแล้ว )    ลองทำดู……….. -จังหวะที่1  ให้ลูกเสือยกแขนซ้ายขึ้นมาแนบชิดติดลำตัว ลำแขนขนานไปกับพื้น  แขนแนบชิดติดลำตัว  หงายฝ่ามือขึ้นฝ่ามือแบนราบ   ให้ลูกเสือนับ1 – จังหวะที่2 ยกไม้ง่ามมาวางไว้ตรงระหว่างปลายเท้าทั้งสองข้าง   พิงไปกับแขนซ้ายโดยยืนอยู่ในท่าตรง  ให้ลูกเสือนับ2 – จังหวะที่3  งอพับข้อศอกขวาขึ้นแนบข้อศอกอยู่ข้างลำตัว หันฝ่ามือออก เหยียดนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ชี้ขึ้นข้างบน เอานิ้วหัวแม่มืองอกดปลายนิ้วก้อยไว้  นับ3 และการกลับมาอยู่ในท่าเดิม (ท่าตรง)ให้ทำย้อนจังหวะเดิม – จังหวะที่1  จับไม้ง่ามตรงระหว่างเท้าทั้งสองข้าง ให้ลูกเสือนับ1 – จังหวะที่2  ยกไม้ง่าม กลับมาวางไว้ในท่าตรง  ให้ลูกเสือนับ2  - จังหวะที่3   แขนซ้ายที่ขึ้นมาแนบชิดติดลำตัว ลำแขนขนานพื้นกลับมาในตำแหน่งเดิม 480 total views, 1 views today

480 total views, 1 views today

แสดงรหัส

การแสดงรหัสลูกเสือ

การแสดงรหัสของลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นลูกผู้ชาย    การแสดงรหัสและและกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำมั่นสัญญาณไว้………….. คำปฏิญาณของลูกเสือไม่มีคำว่า “อย่า” หรือ “ต้อง” คือไม่มีการห้ามหรือบังคับแต่เป็นคำปฏิญาณหรือคำมั่นสัญญาที่ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาได้้กล่าวรับรองด้วยเกียรติของตนเอง และด้วยความสมัครใจ การแสดงรหัสลูกเสือ วิธีแสดงรหัสแบบอังกฤษ เป็นวิธีที่ลูกเสือไทยใช้อยู่  โดยยืนอยู่ในท่าตรง งอพับข้อศอกขวาขึ้นแนบข้อศอกอยู่ข้างลำตัว หันฝ่ามือออก เหยียดนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ชี้ขึ้นข้างบน เอานิ้วหัวแม่มืองอกดปลายนิ้วก้อยไว้ วิธีแสดงรหัสแบบอเมริกา    โดยยืนอยู่ในท่าตรง ยกแขนขวาเสมอไหล่ งอศอกตั้งฉากกับต้นแขนหันฝ่ามือไปข้างหน้า นิ้วหัวแม่มืองอกดปลายนิ้วก้อยไว้ ทำเป็นรูปวงกลม  เหยียดนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางตรง ชี้ขึ้นข้างบน    การแสดงรหัสผู้บังคับบัญชาลูกเสือไทย เพิ่มเติม…..เทคนิคการแสดงรหัสของลูกเสือ การแสดงรหัสลูกเสืออาจจะแสดงเป็นขั้นตอนให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ได้  (สอนแบบปิดจังหวะ และใช้คำสั่งต่อไป  - เปิดจังหวะเมื่อเห็นว่าลูกเสือทำถูกต้องแล้ว )      500 total views, 4 views today

500 total views, 4 views today

5502100

การจัดสถานที่บริเวณสวนสนาม

การจัดสถานที่บริเวณสวนสนาม การจัดสถานที่ให้ใช้ธงปักเป็นเครื่องหมาย3 ธง  ธงแรกห่างจากจุดทำความเคารพ  20  ก้าว ธงที่สองห่างจากผู้รับการเคารพ       10   ก้าว  ธงที่สามอยู่ถัดผู้รับการเคารพไปอีก      10  ก้าวเมื่อแถวใกล้จะถึงธงแรก  ให้ผู้บอกแถวไป ดูลูกเสือทางขวาแล้วบอก “ระวัง”   ให้แถวลูกเสือเดินเข้าระเบียบอย่างดีที่สุดและเมื่อใกล้ถึงธงที่2 ให้ผู้บอกแถวบอก “แลขวา-ทำ”  ขณะเดียวกันผู้บอกแถวทำวันทยหัตถ์พร้อมกับคำ  ”ทำ” หันหน้าไปทางขวาพร้อมกับลูกเสือนัยน์ตาจับผู้รับการเคารพ เมื่อแถวผ่านพ้นผู้รับการเคารพไปก็ยังคงทำวัทยหัตถ์ทางขวาอยู่เพียงนัยน์ตาไม่ต้องจับผู้รับความเคารพคงแลขวาเรื่อยไปจนกว่าจะถึงธงที่ 3 เมื่อผู้ใดหรือตับใดผ่านธงที่3 ก็สะบัดหน้าแลตรงและเลิกทำความเคารพเอง (ข้อความจาก…..คู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ  สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ    หน้า 150 ) ลองแปลความหมายดูก็คือการจัดบริเวณสวนสนาม  ด้านหน้าผู้เป็นประธานในพิธีหรือจุดรับความเคารพ  ให้ปักธงโดยทั่วไปนิยมใช้ธงสามสี  คือสีเหลือง สีแดง และสีเขียว ธงที่  1  (ธงสีเหลือง)   ปักห่างจากจุดทำความเคารพ  20  ก้าว ธงที่  2  (ธงสีแดง)       ปักห่างจากผู้รับการเคารพ       10  ก้าว ธงที่  3  (ธงสีเขียว)      [...]

493 total views, 2 views today

สรุปกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2555

สรุปกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2555 โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ =============================================== 1.ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ แบ่งตามกลุ่มลูกเสือ 3 กลุ่ม กลุ่มลูกเสือระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.3 และดำเนินกิจกรรมดังนี้ -กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ทุกวันพฤหัสบดี คาบเรียนที่ 6 -กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยฝึกระเบียบแถวลูกเสือ (พฤษภาคม 2555) -กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” (1 กรกฏาคม2555) -กิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. (กันยายน 2555) -กิจกรรมการแข่งขันทักษะการจัดการค่ายพักแรม (พฤศจิกายน2555 ) -กิจกรรม “วันวชิราวุธ”(25 พฤศจิกายน2555 ) -กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี (มกราคม 2556) 2.วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา คือ ดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรตาม แบ่งการบริหารงาน ตามกลุ่มลูกเสือ 3 กลุ่ม 3.ผลการพัฒนา ผลการดำเนินกิจกรรมอยู่ในระดับดี 4.แนวทางการพัฒนา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… บันทึกแนว …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. [...]

517 total views, 2 views today

สรุปจุดเด่นและการปรับปรุงแก้ไข กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

สรุปจุดเด่นและการปรับปรุงแก้ไข กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2555 ————————————————————– จุดเด่นกิจกรรม •เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาด้านจิตใจ ช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่หวังผลตอบแทน •กิจกรรมเพื่อสังคม เสริมสร้างความดี ปลูกฝังความดีให้นักเรียนได้ •ฝึกให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือคณะครูอาจารย์และโรงเรียน •นักเรียนส่วนหนึ่งทำงานสภานักเรียน ได้ทำความดีทั้งในและนอกโรงเรียน •นักเรียนมีโอกาสทำกิจกรรมที่วัด และโรงเรียนในหมู่บ้านของตนเอง •การบันทึกความดีลงในสมุด เป็นการกระตุ้นการทำความดีของนักเรียน •การบันทึกความดีเป็นการให้นักเรียนทำความดีได้ระดับหนึ่ง ปรับปรุงแก้ไข •ควรชื่นชมนักเรียนทำความดี ประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ •การทำความ ดีไม่นับระยะเวลาเป็นชั่วโมง ตัดสินจำนวนครั้งในการทำ •ครูที่ปรึกษาตรวจสมุดบันทึกการทำความดี เดือนละ1ครั้ง ให้นักเรียนส่งสมุดในคาบโฮมรูม •นักเรียนไม่เห็นความสำคัญ ขาดความรับผิดชอบ ไม่สนใจ ไม่ส่งสมุดบันทึกความดี •สมุดบันทึกการทำความดีหาย ใส่ไว้ใต้โต๊ะ •ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เดือนละ 1ครั้ง •โรงเรียนควรมีอุปกรณ์ทำความสะอาดเช่นไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า •กระตุ้นการทำความดีนักเรียนเป็นระยะ ไม่วุ่นวายตอนสิ้นภาคเรียน •กำหนดขอบเขตกิจกรรมที่ชัดเจน มีขอบเขต เชื่อถือได้ •นักเรียนไม่ทำความดีไม่เป็นปัจจุบัน นักเรียนล่าลายเซ็น •ให้มีการประเมินจัดเก็บข้อมูลเป็นรายปีการศึกษา •กรอบการทำความดีตามบังคับ การทำความดีไม่กว้าง •สมุดบันทึกหายต้องซื้อใหม่ได้ เด็กคิดซื้อใหม่ได้ [...]

315 total views, 1 views today